11 Zaken aangaande geld

Geld kost vaak te veel!

Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt.

Ibn al-Qayyim heeft gezegd: “Als je geld in je hand hebt maar niet in je hart, dan zal dit jou niet schaden, ook al is het veel; maar als het in je hart zit, zal het jou schaden, ook al heb je niets in je handen.” (Madaaridj as-Saalikien 1/463.)

1. Erfenis en testamenten

Anas (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand een erfgenaam van hem erfenis ontneemt, Allah zal hem op de Dag der Opstanding zijn erfenis in het Paradijs ontnemen.” (Overgeleverd door Ibn Maadjah.)

2. Hoe verdien jij jouw geld?

Aboe Sa’ied (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De oprechte en eerlijke zakenman zal in het gezelschap van profeten, rechtschapen mensen en martelaren zijn op de Dag des Oordeels.” (Overgeleverd door ad-Daarimie en at-Tirmidzie.)

(Zie de artikelen Verboden zakelijke transacties en Stelen en het afhakken van handen.)

3. Schulden

Aboe Moesaa Ash’aarie (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De grootste zonde na de grote zonden die vermeden dienen te worden, is dat iemand overlijdt terwijl hij een schuld heeft en geen bezit nalaat om het af te betalen.” (Overgeleverd door ad-Daarimie.)

(Zie het artikel De zeven vernietigende zonden.)

4. Leningen

Aboe Qataadah verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand wil dat Allah hem zal redden van de ontberingen van de Dag der Opstanding, dan dient hij meer tijd te geven aan zijn schuldenaar die geld tekort komt, of zijn schuld helemaal kwijt te schelden.” (Overgeleverd door Moeslim.)

(Lees verder onder de afbeelding. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

5. Span je in met jouw bezit

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Het gebod van de Heer voor al Zijn dienaren is: ‘Spendeer aan anderen, en Ik zal aan jou spenderen.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

[Zie de artikelen Help elkaar! – over de hoge niveaus van degenen die streven om de behoeftes van hun broeders te vervullen, en De voortreffelijkheid van sadaqah (liefdadigheid).]

6. De armen en jouw bezit

Safwaan ibn Salim verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Iemand die zorgt en werkt voor een weduwe en een arme persoon is als een strijder die vecht omwille van Allah, of als iemand die vast gedurende de dag en de hele nacht bidt.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

7. Liefdadigheid en bestraffing

Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, liefdadigheid kalmeert de woede van Allah en vergemakkelijkt de kwellingen van de dood.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

[Zie de artikelen De dood en De voortreffelijkheid van sadaqah (liefdadigheid).]

8. Gematigdheid bij het geven

Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt in Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie): “En degenen die, wanneer zij uitgeven, niet buitensporig noch vrekkig zijn, maar gematigd daartussen uitgeven.” [Soerat al-Foerqaan (25), aayah 67.]

9. Omkoperij

Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt in Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie): “En verbruik elkaars bezittingen niet op een onrechtmatige wijze en koop daarmee de gezaghebbers niet om, om een deel van de bezittingen van de mensen op zondige wijze te verbruiken terwijl jullie het weten.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 188.]

10. Tevredenheid

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Rijkdom is niet in het hebben van veel kostbaarheden, maar het is in tevredenheid (met hetgeen je hebt).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

(Zie het artikel Wees tevreden met het Besluit van Allah.)

11. Over rente

Djaabir ibn ‘Abdoellaah verhaalde: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) vervloekte degene die rente accepteert en degene die het betaalt, alsook degene die het opschrijft en de twee getuigen; en hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Zij zijn gelijk.’” (Overgeleverd door Moeslim.)

‘Abdoellaah ibn Handjalah verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Een dirham aan ribaa (rente) die bewust door iemand genomen wordt is 36 keer een ergere zonde dan het begaan van zinaa (overspel).” (Overgeleverd door Ah’med en Daraqoetnie.)

[Zie de artikelen Het consumeren van ribaa (rente) en Zinaa, een gruweldaad en een slechte weg.]

 

Relevante artikelen:

7 Dingen om jouw tawfieq (succes) te vermeerderen

Tijd is geen geld

Stelen en het afhakken van handen

Durf jouw dromen waar te maken

Verboden zakelijke transacties

De voortreffelijkheid van sadaqah (liefdadigheid)

Az-Zakaah (de verplichte liefdadigheid)

Het consumeren van ribaa (rente)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan