10 Tips om een succesvolle echtgenoot te zijn

 Probeer te behoren tot de besten!

10 Tips

1. Kleed je goed voor jouw vrouw

Kleed je goed voor jouw vrouw (houd rekening met wat zij mooi vindt), zie er verzorgd en schoon uit. Net zoals de man wil dat zijn vrouw er mooi uit ziet, zo ook wil zij dat haar man er mooi uit ziet. Weet dat de boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) altijd begon met de miswaak wanneer hij thuis kwam en altijd er van hield om lekker te ruiken.

2. Gebruik lieflijke namen voor jouw vrouw

Gebruik de liefste namen voor jouw vrouw. De boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) had koosnaampjes voor zijn vrouwen, namen waarvan zij hielden. Noem jouw vrouw met die namen waar zij het meest van houdt en mijd namen die haar gevoelens kwetsen.

3. Erken het goede in haar en focus jezelf daarop

Behandel haar niet als een vlieg. We denken in ons dagelijks leven nooit aan een vlieg totdat het ons irriteert. Evenzo, een vrouw kan de hele dag goede dingen doen waar de echtgenoot amper weet van heeft of nauwelijks aandacht aan schenkt, totdat ze iets doet wat hem ergert. Behandel haar als volgt: erken al het goede dat zij doet en focus je daarop. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

4. Zwijg over de tekortkomingen

Als je iets negatiefs ziet van jouw vrouw, probeer dan om daar over te zwijgen en maak er geen opmerking over! Dit behoort tot de manieren die de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) toepaste wanneer hij iets ongepasts zag van zijn vrouwen (moge Allah tevreden zijn met hen). Het is een techniek die maar weinig moslims machtig zijn.

5. Lach naar jouw vrouw

Lach naar jouw vrouw telkens wanneer je haar ziet en knuffel haar vaak. Glimlachen is sadaqah (liefdadigheid) en jouw vrouw is geen uitzondering van de moslim-oemmah. Herinner je ook de h’adieth toen de boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zijn vrouw kuste voordat hij naar het gebed ging, ook al was hij aan het vasten. (Zie het artikel Glimlach.)

6. Bedank haar

Bedank haar voor alles wat zij doet voor jou. Vervolgens bedank haar nog een keer! Denk bijvoorbeeld eens aan het avondeten thuis. Zij bereidt het eten, maakt het huis schoon en doet vele andere taken (waar jij wellicht nooit bij stil staat). En soms is de opmerking dat er meer zout in de soep moet de enige erkentelijkheid die zij krijgt. Laat dit niet het geval zijn; bedank haar! (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

7. Maak haar blij

Laat haar de laatste tien dingen opschrijven die jij voor haar gedaan hebt die haar blij maakte. Ga ze vervolgens nog een keer doen. Het kan moeilijk zijn te weten wat jouw vrouw blij maakt. Je hoeft geen raadspelletje te spelen, maar vraag het haar en doe je best om die momenten (zo vaak mogelijk) te herhalen.

8. Stel haar gerust

Bagatelliseer haar verlangens niet. Stel haar gerust en troost haar. Soms kijkt de man neer op de verzoeken van zijn vrouw. De boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gaf het voorbeeld voor ons tijdens een incident toen Safiyyah (moge Allah tevreden zijn met haar) huilde omdat, zoals zij zei, hij haar op een langzame kameel liet rijden. Hij droogde haar tranen, stelde haar gerust en bracht haar de kameel.

9. Wees humoristisch

Maak op zijn tijd grapjes en speel spelletjes met je vrouw. Kijk naar hoe de boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) met zijn vrouw ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) een wedren hield in de woestijn. Wanneer was de laatste keer dat jij zo iets gedaan hebt?

10. Probeer te behoren tot de besten

Denk altijd aan de woorden van Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “De beste van jullie zijn degenen die hun families het beste behandelen. En ik ben de beste onder jullie tegenover mijn familie.” Probeer te behoren tot de besten!

Tot slot: vergeet nooit doe’aa-e te verrichten en smeek Allah ‘Azza wa Djell (de Almachtige en Majesteitelijke) om jouw huwelijk succesvol te laten zijn. En Allah de Verhevene weet het best!

 

Relevante artikelen:

Qawaama: de essentie van mannelijkheid

Het huwelijk in de islam – Het huwelijk volgens de Soennah van profeet Moh’ammed

Op de Tandem (over het huwelijk)

Gouden adviezen voor de echtgenoot en echtgenote.

Huwelijk/Familie (diverse artikelen)

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan