Hoewel het niet het belangrijkste onderwerp in de Islaam betreft, dat is namelijk at-tawh’ied (monotheïsme), is dit wel het meest populaire item op www.uwkeuze.net, namelijk de verhandeling:

An-Nikaah’ fie al-Islaam – Het huwelijk in de Islam

Oftewel: Het huwelijk volgens de Soennah van profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sallam – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).