Algemene principes van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah is een vertaling van het Arabische boekje genaamd Moedjmal oesool Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah fie l-‘aqiedah (een samenvatting van de fundamentele principes van de mensen van de Soennah en de Djamaa’ah aangaande de geloofsleer), geschreven door sheikh Naasir al-‘Aql (moge Allah hem beschermen). Www.uwkeuze.net recommandeert elke moslim om deze verhandeling aandachtig te lezen en goed te bestuderen.

Moge Allaah Ta’aalaa al het goede voor u vergemakkelijken en al het slechte bij u vandaan houden. Amien.